web stats

Isolationstransformatorer

Transformator TYP-M Tufvassons PVM440, 230 till 230V 440W Transformator TYP-M Tufvassons PVM440, 230 till 230V 440W

6653-0009

3 544,38 krInfo Köp
Transformator TYP-M Tufvassons PVM301, 230 till 230V 260W Transformator TYP-M Tufvassons PVM301, 230 till 230V 260W

6653-0013

3 210 krInfo Köp
Isolationstransformator Tufvassons 230 VAC /230 VAC, 2000VA (8,7A) Isolationstransformator Tufvassons 230 VAC /230 VAC, 2000VA (8,7A)

7253-0113

22 182,44 krInfo
Isolationstransformator Tufvassons 230 VAC /230 VAC, 1500VA (6,5A) Isolationstransformator Tufvassons 230 VAC /230 VAC, 1500VA (6,5A)

7253-0127

9 159,20 krInfo Köp
Isolationstransformator Tufvassons 160 VA 230 VAC /230 VAC Isolationstransformator Tufvassons 160 VA 230 VAC /230 VAC

PFS160/230/230V

2 875 krInfo Köp
Isolationstransformator Tufvassons 250 VA 230 VAC /230 VAC Isolationstransformator Tufvassons 250 VA 230 VAC /230 VAC

PFS250/230/230V

3 450 krInfo Köp
Isolationstransformator Tufvassons 800 VA 230 VAC /230 VAC Isolationstransformator Tufvassons 800 VA 230 VAC /230 VAC

PFS800/230/230V

6 270,86 krInfo Köp
Isolationstransformator 1500 VA 230 VAC 230 VAC Isolationstransformator 1500 VA 230 VAC 230 VAC

STOS1500

5 551,65 krInfo Köp
Isolationstransformator 3000 VA 230 VAC 230 VAC Isolationstransformator 3000 VA 230 VAC 230 VAC

STOS3000

7 728,08 krInfo Köp
Isolationstransformator 3000 VA 230/ 230 VAC med mittp. Isolationstransformator 3000 VA 230/ 230 VAC med mittp.

STOS3000M

8 157,41 krInfo Köp
Isolationstransformator 4000 VA 230 VAC 230 VAC Isolationstransformator 4000 VA 230 VAC 230 VAC

STOS4000

8 423,03 krInfo Köp

Transformator med in 230VAC och ut 230VAC  
Transformator för Optimal isolation, tar bort störningar Isolationstransformatorn används när du behöver skilja skyddsjord från systemjord. Med transformatorn uppnår du optimal isolation och minimerar störningar. Den installeras enkelt,  Alla produkter är CE-märkta samt skyddade mot kortslutning och överbelastning.


Galvanisk separation mellan primär- och sekundärspänning

Transformatorer för  anslutning av skyddsjordad utrustning till ojordat eluttag

Transformartorn Säkerställer personskyddet i ojordad miljö

Transformatorn eliminerar farlig spänning från den anslutna utrustningen

Transientdämpande

Bärbar version av transformatorn är försedd med en förstärkt polykarbonat hölje och inbyggd mjukstart system

 

 

 

 

 

 

Vad är en isolationstransformator?

Denna sortens transformator kan också kallas isolertransformator, skiljetransformator eller fulltransformator (1:1). Syftet med dessa är inte att ändra spänningen utan att uppnå galvanisk isolering. Spänningen över primärsidan är lika stor som spänningen över sekundärsidan, men i praktiken brukar dock vissa förluster och toleranser förekomma.

Isolationstransformatorer används ofta för att skilja nätanslutna apparater från jord. På transformatorns primärsida kopplar man fas och neutral (230V) och på sekundärsidan har man fortfarande 230V fast man är skild ifrån jord. Detta kan även kallas för flytande jord. Det finns ingen elektrisk koppling alls mellan sekundärsidan och fas eller neutral. Detta är ofta mycket användbart när man ska använda olika typer av mätutrustning, till exempel oscilloskop. Isolationstransformatorn hjälper till att motverka jordslingor då den fungerar som en galvanisk avskiljare. Transformatorers kapacitet mäts i voltampere som förkortas VA. Ju fler VA desto större last klarar transformatorn.

Isolationstransformator för landström

En lösning på problemen med galvanisk och läckströms-korrosion förorsakad av landströmsanslutnin- gen, är att montera en isolationstransformator i båtens landströmsanläggning. Den ansluts mellan inkommande landström och båtens 230V-system vilket ger ett totalt skydd.

Hur används en isolationstransformator för landström?

En isolationstransformator har två funktioner. För det första skyddar den mot elektrisk korrosion, men den ger också total separation (alla båttyper) mellan landström och båtens 230V-system. Tack vare den totala separationen mellan landström och båtens 230V-system skall inte längre båtens skyddsjord anslutas till landströmens skyddsjord. En ovärderlig fördel på alla båtar som ofta använder landström, men ett måste på båtar av aluminium eller stål. Kom ihåg att det endast får anslutas ett bruksföremål till varje isolationstransformator om den inte är försedd med flera sekundärlindningar, då kan flera bruksföremål anslutas till samma transformator.

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Svenska English