web stats

Transformatorer 17V för inbyggnad

Att tänka på vid installation av transformatorer 

Belysningsanläggningar för klenspänning är starkströmsanläggningar och skall utföras enligt starkströmsföreskrifterna. 

Låga spänningar t.ex. 17V innebär att det även vid måttliga effekter blir starka strömmar, som kan alstra värme. 

Överströmsskydd för klenspänningskrets accepteras på primärsidan av transformatorn under förutsättning, att kretsen är effektivt skyddad mot överström. 

Vid fast installation kan transformatorn vara 1-poligt avsäkrad utanför transformatorn, under förutsättning att kortslutning eller jordslutning framför klenspänningssidans överströmsskydd är utesluten. 

Överströmsskydd i klenspänningskretsen skall antingen vara inbyggda eller sammanbyggda med transformatorn eller vara fast monterade. 

Transformatorn skall ha för användningsområde rätt kapslingsklass. 

Dolt monterad transformator skall primärt vara fast installerad av behörig elektriker. 

Transformatorerna är inte avsedda för dimmerdrift.

Går det att parallellkoppla två transformatorer?
För att kunna parallellkoppla transformatorer krävs att dessa är av samma typ och utförande.

Belastning av transformatorer:
Generellt gäller att en transformator ska belastas med maximal angiven märklast. 
Vid intermittent belast kan transformatorn belastas med 125 % av märklast.

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Svenska English