web stats

Tufvassons, Toroidy Transformatorer

Under produktgrupp Transformatorer finns:

Transformatorer för fast installation, Hur installerar man en transformator?

Här finns ett brett utbud av Transformatorer för strömförsörjning till hushållsnära produkter samt medicinteknik/ försvarsteknik/ industritekniska applikationer som drivs med växelström. Här presenterar vi några av de Transformatorer som vi säljer. Om du har några frågor tveka inte att kontakta oss för mer detaljerad information. Teknisk information

Fristående Bänk eller Bords utförande, med DIN Fäste, eller för inbyggnad (dold montering)
Från tillverkare: Mascot, Tufvassons, Toroidy, DF Electric, Indel
Med inbyggt överbelastningsskydd

Vad är en transformator?
Det finns flera olika sorters transformatorer, bland de vanligaste finns en isolationstransformator, skyddstransformatorer och AC/DC adaptrar. När man är ute efter en transformator är det bra att veta att det finns två olika typer av transformatorer: fulltransformatorer och spartransformatorer.

Fulltransformatorer

Även inom fulltransformatorer finns det två sorter: Step-up fulltransformator och Step-down fulltransformator, de kan också kallas säkerhetsformator eller skiljetransformator. Vad som särskiljer step-up transformatorn från step-down är att denna sortens transformator har högre utspänningen än inspänning. Den brukar användas när kraven på isolation och säkerhet är utöver det vanliga. En Step-down transformator har i stället lägre utspänning än inspänning. Sen finns det också skyddstransformatorer. Denna används inte för att ändra spänningen. I stället används den när man vill åstadkomma galvanisk isolering. Kom ihåg att dessa transformatorer inte är gjorda för dimmerdrift!

Spartransformatorer

Utöver fulltransformatorer finns också Spartransformatorer, eller autotransformator som de också kan kallas. Inom denna sortens transformator finns en så kallad vridtransformator. Denna gör så att man kan skapa en steglös reglering av utspänningen samtidigt som man bibehåller sinusformen. Fördelen med denna är den höga verkningsgraden och att elektromagnetiska störningar kan undvikas helt och hållet

Att tänka på vid installation av transformatorer

När du ska installera en transformator är det viktigt att tänka på att belysningsanläggningar för klenspänning är starkströmsanläggningar och skall utföras enligt starkströmsföreskrifterna. Låga spänningar t.ex. 12V innebär att det även vid måttliga effekter blir starka strömmar, som kan alstra värme.

Överströmsskydd för klenspänningskrets accepteras på primärsidan av transformatorn under förutsättning att kretsen är effektivt skyddad mot överström. Vid fast installation kan en transformator vara 1-poligt avsäkrad utanför transformatorn, under förutsättning att kortslutning eller jordslutning framför klenspänningssidans överströmsskydd är utesluten.

Överströmsskydd i klenspänningskretsen skall antingen vara inbyggda eller sammanbyggda med transformatorn eller vara fast monterade. Transformatorn skall också ha för användningsområde rätt kapslingsklass (IP klass). En dolt monterad transformator skall primärt vara fast monterad.

Transformatorns belastning

När du läser om transformatorer och deras belastning måste du tänka på att det mäts när produkten används kontinuerlig och i normal luftcirkulation. Om man placerar transformatorer i dåligt ventilerade utrymmen eller vid förhöjd omgivningstemperatur måste transformatorns belastning reduceras. Om inget annat anges på transformatorn är den dimensionerad för normal omgivningstemperatur, 25 °C. Om temperaturen kraftigt överstiger den temperaturen, till exempelvis 35 °C, får transformator belastas till max 85 % av märklast.

Men hur borde man tänka när det gäller belastning på transformatorer? Generellt gäller att en transformator som allra mest ska belastas med den angivna märklast som står på produkten. På produkter där belastningen är ojämn, till exempel en brödrost eller köksmaskin som används en kort stund och sedan stängs av, kan transformatorn belastas med 125 % av sin märklast.

 

Transformatorns sekundärspänning

Transformatorns sekundärspänning varierar proportionellt med nätspänningen. Om en transformator som är dimensionerad för 230/11,5V vid full belastning, ansluts där nätspänningen är 239V (230V +4%) blir sekundärspänningen 12V (11,5V+4%) vid full belastning. Dvs. procentuella variationer på primärsidan påverkar sekundärsidan procentuellt lika mycket. Dessutom gäller som tillverkningstolerans enligt gällande standard att sekundärspänningen (vid märklast) tillåts avvika ±5% från angiven märkspänning.

Hur man väljer transformator till USA produkter (110VAC)

När det gäller transformatorer brukar tillverkarna skriva ut apparatens effektförbrukning på apparatens etikett. Om effekten visas i watt [W,VA] är det enkelt. Exempelvis om förbrukningen är 245VA (W), då väljer du en transformator med det närmast högre värdet på listan. Sen lägger du också till en extra marginal för säkerhets skull. I detta exempel borde då en 300VA (W) transformator väljas.

Ibland anger tillverkare istället effekten i ampere [A]. Det är den elektriska ström som krävs för att apparaten ska driva på korrekt sätt, exempelvis 2.7 A eller 2.7 ampere. Sedan måste du också multiplicera antal ampere med 120. I vårt exempel blir det då 2,7 x 120 = 324. Denna siffra representerar det ungefärliga effekt värdet på transformatorn. Efter en säkerhetsmarginal på minst 20% borde en 400VA transformer väljas.

Vanliga frågor om transformatorer

Vad används en transformator till?

En transformator används när en växelspänning behöver höjas (step-up) eller sänkas (step-down). Transformatorn påverkar inte Nätfrekvensen, 50 Hz in ger 50 Hz Ut.

Vad är ett överbelastningsskydd?

När man pratar om transformatorer är ett överbelastningsskydd ett skydd mot kortslutning och överbelastning. Det kan exempelvis handla om en trög rörsäkring, en säkring som måste bytas ut när den har löst ut, eller ett återställbart överströmsskydd som aktiveras när strömmen varit avslagen en kortare tid.

Kan man parallellkoppla två transformatorer?

Om du vill kunna parallellkoppla transformatorer krävs att dessa är av samma typ och utförande.

Kan man överbelasta en transformator?

Ja. Generellt kan man säga att en transformator borde belastas med den angivna märklast som står angivet på produkten, och inte mer.

Hittar du inte vad du är ute efter?

Här på Adapterexperten hittar du också ett stort utbud av spänningsomvandlare, AC adapters, batterieliminatorer och mycket mer!

Under produktgrupp Transformatorer finns:

Transformatorer för fast installation, Hur installerar man en transformator?

Här finns ett brett utbud av Transformatorer för strömförsörjning till hushållsnära produkter samt medicinteknik/ försvarsteknik/ industritekniska applikationer som drivs med växelström. Här presenterar vi några av de Transformatorer som vi säljer. Om du har några frågor tveka inte att kontakta oss för mer detaljerad information. Teknisk information

Fristående Bänk eller Bords utförande, med DIN Fäste, eller för inbyggnad (dold montering)

Från tillverkare: Mascot, Tufvassons, Toroidy, DF Electric, Indel

Med inbyggt överbelastningsskydd

 

Vad är en transformator?

Det finns flera olika sorters transformatorer, bland de vanligaste finns en isolationstransformator, skyddstransformatorer och AC/DC adaptrar. När man är ute efter en transformator är det bra att veta att det finns två olika typer av transformatorer: fulltransformatorer och spartransformatorer.

Fulltransformatorer

Även inom fulltransformatorer finns det två sorter: Step-up fulltransformator och Step-down fulltransformator, de kan också kallas säkerhetsformator eller skiljetransformator. Vad som särskiljer step-up transformatorn från step-down är att denna sortens transformator har högre utspänningen än inspänning. Den brukar användas när kraven på isolation och säkerhet är utöver det vanliga. En Step-down transformator har i stället lägre utspänning än inspänning. Sen finns det också skyddstransformatorer. Denna används inte för att ändra spänningen. I stället används den när man vill åstadkomma galvanisk isolering. Kom ihåg att dessa transformatorer inte är gjorda för dimmerdrift!

Spartransformatorer

Utöver fulltransformatorer finns också Spartransformatorer, eller autotransformator som de också kan kallas. Inom denna sortens transformator finns en så kallad vridtransformator. Denna gör så att man kan skapa en steglös reglering av utspänningen samtidigt som man bibehåller sinusformen. Fördelen med denna är den höga verkningsgraden och att elektromagnetiska störningar kan undvikas helt och hållet

 

Att tänka på vid installation av transformatorer

När du ska installera en transformator är det viktigt att tänka på att belysningsanläggningar för klenspänning är starkströmsanläggningar och skall utföras enligt starkströmsföreskrifterna. Låga spänningar t.ex. 12V innebär att det även vid måttliga effekter blir starka strömmar, som kan alstra värme.

Överströmsskydd för klenspänningskrets accepteras på primärsidan av transformatorn under förutsättning att kretsen är effektivt skyddad mot överström. Vid fast installation kan en transformator vara 1-poligt avsäkrad utanför transformatorn, under förutsättning att kortslutning eller jordslutning framför klenspänningssidans överströmsskydd är utesluten.

Överströmsskydd i klenspänningskretsen skall antingen vara inbyggda eller sammanbyggda med transformatorn eller vara fast monterade. Transformatorn skall också ha för användningsområde rätt kapslingsklass (IP klass). En dolt monterad transformator skall primärt vara fast monterad.

 

Transformatorns belastning

När du läser om transformatorer och deras belastning måste du tänka på att det mäts när produkten används kontinuerlig och i normal luftcirkulation. Om man placerar transformatorer i dåligt ventilerade utrymmen eller vid förhöjd omgivningstemperatur måste transformatorns belastning reduceras. Om inget annat anges på transformatorn är den dimensionerad för normal omgivningstemperatur, 25 °C. Om temperaturen kraftigt överstiger den temperaturen, till exempelvis 35 °C, får transformator belastas till max 85 % av märklast.

Men hur borde man tänka när det gäller belastning på transformatorer? Generellt gäller att en transformator som allra mest ska belastas med den angivna märklast som står på produkten. På produkter där belastningen är ojämn, till exempel en brödrost eller köksmaskin som används en kort stund och sedan stängs av, kan transformatorn belastas med 125 % av sin märklast.

 

Transformatorns sekundärspänning

Transformatorns sekundärspänning varierar proportionellt med nätspänningen. Om en transformator som är dimensionerad för 230/11,5V vid full belastning, ansluts där nätspänningen är 239V (230V +4%) blir sekundärspänningen 12V (11,5V+4%) vid full belastning. Dvs. procentuella variationer på primärsidan påverkar sekundärsidan procentuellt lika mycket. Dessutom gäller som tillverkningstolerans enligt gällande standard att sekundärspänningen (vid märklast) tillåts avvika ±5% från angiven märkspänning.

 

Hur man väljer transformator till USA produkter (110VAC)

När det gäller transformatorer brukar tillverkarna skriva ut apparatens effektförbrukning på apparatens etikett. Om effekten visas i watt [W,VA] är det enkelt. Exempelvis om förbrukningen är 245VA (W), då väljer du en transformator med det närmast högre värdet på listan. Sen lägger du också till en extra marginal för säkerhets skull. I detta exempel borde då en 300VA (W) transformator väljas.

Ibland anger tillverkare istället effekten i ampere [A]. Det är den elektriska ström som krävs för att apparaten ska driva på korrekt sätt, exempelvis 2.7 A eller 2.7 ampere. Sedan måste du också multiplicera antal ampere med 120. I vårt exempel blir det då 2,7 x 120 = 324. Denna siffra representerar det ungefärliga effekt värdet på transformatorn. Efter en säkerhetsmarginal på minst 20% borde en 400VA transformer väljas.

 

Vanliga frågor om transformatorer

Vad används en transformator till?

En transformator används när en växelspänning behöver höjas (step-up) eller sänkas (step-down). Transformatorn påverkar inte Nätfrekvensen, 50 Hz in ger 50 Hz Ut.

Vad är ett överbelastningsskydd?

När man pratar om transformatorer är ett överbelastningsskydd ett skydd mot kortslutning och överbelastning. Det kan exempelvis handla om en trög rörsäkring, en säkring som måste bytas ut när den har löst ut, eller ett återställbart överströmsskydd som aktiveras när strömmen varit avslagen en kortare tid.

Kan man parallellkoppla två transformatorer?

Om du vill kunna parallellkoppla transformatorer krävs att dessa är av samma typ och utförande.

Kan man överbelasta en transformator?

Ja. Generellt kan man säga att en transformator borde belastas med den angivna märklast som står angivet på produkten, och inte mer.

Hittar du inte vad du är ute efter?

Här på Adapterexperten hittar du också ett stort utbud av spänningsomvandlare, AC adapters, batterieliminatorer och mycket mer!

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Svenska English