web stats

Transformatorer

Under produktgrupp Transformatorer finns:

Transformatorer för fast installation, Hur installerar man en transformator?

Här finns ett brett utbud av Transformatorer för strömförsörjning till hushållsnära produkter samt medicinteknik/ försvarsteknik/ industritekniska applikationer som drivs med växelström .

Här presenterar vi några av de Transformatorer som vi säljer. Om du har några frågor tveka inte att kontakta oss för mer detaljerad information. Teknisk information

Fristående Bänk eller Bords utförande, med DIN Fäste, eller för inbyggnad (dold montering)

Från tillverkare: Mascot, Tufvassons, Toroidy, DF Electric, Indel

Med inbyggt överbelastningsskydd

 

Vad är en transformator?

När man är ute efter en transformator är det bra att veta att det finns två olika typer av transformatorer: fulltransformatorer och spartransformatorer.

 

Fulltransformatorer

Även inom fulltransformatorer finns det två sorter: Step-up fulltransformator och Step-down fulltransformator, de kan också kallas säkerhetsformator eller skiljetransformator. Vad som särskiljer step-up transformatorn från step-down är att denna sortens transformator har högre utspänningen än inspänning. Den brukar användas när kraven på isolation och säkerhet är utöver det vanliga. En Step-down transformator har i stället lägre utspänning än inspänningen. Sen finns det också skyddstransformatorer. Denna används inte för att ändra spänningen. I stället används den när man vill åstadkomma galvanisk isolering. Kom ihåg att dessa transformatorer inte är gjorda för dimmerdrift!

Spartransformatorer

Utöver fulltransformatorer finns också Spartransformatorer, eller autotransformator som de också kan kallas. Inom denna sortens transformator finns en så kallad vridtransformator. Denna gör så att man kan skapa en steglös reglering av utspänningen samtidigt som man bibehåller sinusformen. Fördelen med denna är den höga verkningsgraden och att elektromagnetiska störningar kan undvikas helt och hållet

Transformatorns belastning

När du läser om transformatorer och deras belastning måste du tänka på att det mäts när produkten används kontinuerlig och i normal luftcirkulation. Om man placerar transformatorer i dåligt ventilerade utrymmen eller vid förhöjd omgivningstemperatur måste transformatorns belastning reduceras. Om inget annat anges på transformatorn är den dimensionerad för normal omgivningstemperatur, 25 °C. Om temperaturen kraftigt överstiger den temperaturen, till exempelvis 35 °C, får transformator belastas till max 85 % av märklast.

Men hur borde man tänka när det gäller belastning på transformatorer? Generellt gäller att en transformator som allra mest ska belastas med den angivna märklast som står på produkten. På produkter där belastningen är ojämn, till exempel en brödrost eller köksmaskin som används en kort stund och sedan stängs av, kan transformatorn belastas med 125 % av sin märklast.

Kan man parallellkoppla två transformatorer?

Om du vill kunna parallellkoppla transformatorer krävs att dessa är av samma typ och utförande.

Transformatorns sekundärspänning

Transformatorns sekundärspänning varierar proportionellt med nätspänningen. Om en transformator som är dimensionerad för 230/11,5V vid full belastning, ansluts där nätspänningen är 239V (230V +4%) blir sekundärspänningen 12V (11,5V+4%) vid full belastning. Dvs. procentuella variationer på primärsidan påverkar sekundärsidan procentuellt lika mycket. Dessutom gäller som tillverkningstolerans enligt gällande standard att sekundärspänningen (vid märklast) tillåts avvika ±5% från angiven märkspänning.

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Svenska English Suomi Dansk